Wigbold van Ewsumstraat 1 - 9882 PM Kommerzijl

Wij werken met een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma

Piramide is een programma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Het richt zich op allerlei ontwikkelingsgebieden zoals: sociaal emotionele ontwikkeling, persoonsontwikkeling en  redzaamheid, motorische ontwikkeling en taal- en denk ontwikkeling. Er worden door het jaar heen verschillende thema`s aangeboden zoals feest, water en herfst. Binnen een thema wordt er op verschillende manieren allerlei aantrekkelijke activiteiten voor kinderen aangeboden. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er tutoring; individuele kinderen of zeer kleine groepjes worden ondersteund en krijgen extra tijd. Maar ook voor de pientere kinderen is er extra tijd en aandacht om nieuwe dingen te leren.

Lutje Stek en KDV Boes volgen het zelfde thema/programma van piramide. Omdat van KDV Boes een aantal peuters ook naar Lutje Stek gaan sluiten we aan, en werken met dezelfde of andere aanvullende activiteiten. Voor kinderen die een VVE indicatie hebben, gaan we met een peutergroep, een 3 e en of 4e dagdeel bij Kinderopvang Boes draaien. Zo kunnen we voldoen aan de doelstelling van VVE (min. 16 uur per week). Omdat we bij KDV Boes met hetzelfde programma en zelfde leidster werken kunnen we dat realiseren