Wigbold van Ewsumstraat 1 - 9882 PM Kommerzijl

Wij werken met een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma

Piramide is een programma voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Het richt zich op allerlei ontwikkelingsgebieden zoals: sociaal emotionele ontwikkeling, persoonsontwikkeling en  redzaamheid, motorische ontwikkeling en taal- en denk ontwikkeling. Er worden door het jaar heen verschillende thema`s aangeboden zoals feest, water en herfst. Binnen een thema wordt er op verschillende manieren allerlei aantrekkelijke activiteiten voor kinderen aangeboden. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er tutoring; individuele kinderen of zeer kleine groepjes worden ondersteund en krijgen extra tijd. Maar ook voor de pientere kinderen is er extra tijd en aandacht om nieuwe dingen te leren.

Lutje Stek en KDV Boes volgen het zelfde thema/programma van piramide. Omdat van KDV Boes een aantal peuters ook naar Lutje Stek gaan sluiten we aan, en werken met dezelfde of andere aanvullende activiteiten.  Helaas kunnen we op de basisschool maar twee dagdelen draaien. Dit omdat de school de ruimte ook in gebruik heeft. Voor kinderen die een VVE indicatie hebben, gaan we met een peutergroep, een 3 e en of 4e dagdeel bij Kinderopvang Boes draaien. Zo kunnen we voldoen aan de doelstelling van VVE (min. 10 uur per week). Omdat we bij KDV Boes met hetzelfde programma werken kunnen we dat realiseren

 

We hebben Pravoo gekozen om de ontwikkeling van de kinderen te gaan volgen.

Het Pravoo-kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar is per definitie ontwikkelingsgericht en ook opbrengstgericht. Ontwikkelingsgericht wil zeggen dat je regelmatig de ontwikkeling van kinderen peilt en vaststelt in welke mate het kind zich(zelf) ontwikkelt. Je scoort het kind en dan krijgt het kind een rijke en stimulerende omgeving en na een half jaar peil je de ontwikkeling van het kind nogmaals en bepaal je wat de ontwikkeling is geweest.