Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Visie

Wij gaan er vanuit dat een kind zich eerst, zowel fysiek als emotioneel, veilig moet voelen in zijn omgeving. Deze veiligheid vormt de basis van waaruit het kind zich verder kan gaan ontwikkelen. Ieder kind is uniek en geeft zelf in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden vorm aan zijn ontwikkeling. Een kind heeft dan ook een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Op de peuteropvang wordt de totale ontwikkeling van een kind op een evenwichtige wijze gestimuleerd. Wij bieden hiertoe een zo breed mogelijk scala aan activiteiten en materialen, zowel binnen als buiten. Hierdoor is er ruimte voor eigenheid en het kind krijgt zo volop de kans om zichzelf te worden.

Een kind is nieuwsgierig en leert spelenderwijs. Dit geldt voor sociaal emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden, maar ook voor bijvoorbeeld het leren van de regels van de samenleving. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een uitdagende omgeving voor het kind en begeleiden het kind op weg naar zelfstandigheid.

Door het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters gewonnen en gaan ze zich vrij voelen.

Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. Het kleinschalige karakter van ”Lutje Stek” zal er toe bijdragen dat de kinderen op een verantwoorde wijze ‘groot’ worden. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool vaak makkelijker. Lutje Stek heeft als groot voordeel dat deze gevestigd is in de basisschool. Hierdoor wennen kinderen al aan de plek waar ze waarschijnlijk ook heen zullen gaan wanneer ze 4 jaar worden. Ze hoeven dan dus niet te wennen aan een nieuwe plek

Spelenderwijs staat bij ons voorop!

Spelenderwijs leren zoals de sociale emotionele vaardigheden, taal en spraak, motoriek en concentratie. Maar bijvoorbeeld ook het leren van de regels van de samenleving.

Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Spelen is voor kinderen van levensbelang, want door spelen ontdekt het kind de wereld om hem heen, krijgt het inzicht in gebeurtenissen en situaties. Hij gaat de wereld ervaren in de meest letterlijke zin van het woord