Wigbold van Ewsumstraat 1 - 9882 PM Kommerzijl

Als uw kind 4 jaar is, gaat het naar de basisschool. 

Doorgaande lijn

Omdat peuteropvang Lutje Stek zich onder een dak bevind binnen de basisschool, ontstaat een doorgaande lijn en worden peuters voorbereid op een goede start op de basisschool. De pedagogisch medewerker volgen de peuters in hun ontwikkeling, spelen hierop in en zorgen voor een overdracht aan de leerkracht van groep

De overdracht aan de basisschool vind plaats via een formulier. Dit betreft het observatieformulier die minimaal 2x is ingevuld door de peuterspeelzaalleidster. Het observatieformulier wordt met de ouders besproken en daarna met uw toestemming overgedragen aan de leerkracht van groep 1. Aan de hand van deze overdracht kan de leerkracht van groep 1 gelijk de draad oppakken. Deze weet dan hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hiermee gaat er geen kostbare tijd verloren en kan uw kind zich in een doorgaande lijn verder ontwikkelen