Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers in onze peuteropvang-groep werken met thema`s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme

In de pedagogische visie van Lutje Stek staat het kind centraal en we volgen zijn ontwikkeling.

Jonge kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor de Peuteropvang. Een kind is nieuwsgierig en leert spelenderwijs. De leidster zorgt voor een uitdagende omgeving voor het kind en begeleidt het kind op weg naar zelfstandigheid. Mochten wij bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind signaleren dan kan, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een kind extra ondersteuning krijgen.