Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

We werken met Piramide Digitaal. Een programma speciaal gericht op de peuterleeftijd. We werken daarin met verschillende thema's die een paar weken centraal staat. Het richt zich op allerlei ontwikkelingsgebieden. We volgen met het programma vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’. 

Er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • kunstzinnige ontwikkeling
  • ontwikkeling van de waarneming
  • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Kinderen die een VVE indicatie hebben komen 4 dagdelen naar de peuteropvang. Zij krijgen een speciaal aanvullend programma aangeboden.