Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Als uw kind 4 jaar is, gaat het naar de basisschool. 

Om de doorgaande lijn naar de basisschool te bevorderen werken we met een volgsysteem, dit heet Digikeuzebord. Digikeuzebord biedt een volgsysteem. Observaties en bevindingen van de kinderen worden hierin bij gehouden. De ontwikkeling van uw kindje wordt minimaal 1 keer per jaar met de ouders besproken in een oudergesprek.

Met uw toestemming vindt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 van de basisschool plaats via dit ontwikkelingsvolgsysteem. Aan de hand van deze overdracht kan de leerkracht van groep 1 gelijk de draad oppakken. Deze weet dan hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hiermee gaat er geen kostbare tijd verloren en kan uw kind zich in een doorgaande lijn verder ontwikkelen