Wigbold van Ewsumstraat 1 - 9882 PM Kommerzijl

Ziek kind & medicijngebruik

Als een kind ziek is kan het niet zomaar naar het kinderdagverblijf worden gebracht, dit gaat altijd in overleg. De leidster kan het kind niet de extra aandacht geven die het nodig heeft. Een besmettelijke ziekte dient in ieder geval gemeld te worden, zodat we kunnen besluiten of het kind kan komen of niet. Een ziek kind is een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of meer dan 39 graden koorts heeft. De leidster neemt telefonisch contact met de ouder/verzorger op.

Bij calamiteiten nemen we onmiddellijk contact op met de huisarts en de ouders, of zelfs 112.

Medische problemen

Als uw kind een allergie, een aandoening of een (chronische) ziekte heeft, bespreek dit dan met de leidster. In veel gevallen kunnen we er goed rekening mee houden.