Wigbold van Ewsumstraat 1 - 9882 PM Kommerzijl

Controle door de GGD

GGD Groningen beoordeelt of een kindercentrum of peuterspeelzaal aan de gestelde eisen voldoet. De resultaten van de inspecties maakt de GGD bekend aan de gemeenten.

GGD Groningen controleert kindercentra en peuterspeelzalen op de volgende onderwerpen:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • deskundigheid van personeel;
  • veiligheid en gezondheid;
  • accommodatie en inrichting;
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • pedagogisch beleid en praktijk;
  • het omgaan met klachten

Jaarlijks onderzoek GGD

Het laatste regulier onderzoek v.d. GGD was 13 november 2017. U kunt de rapporten inzien via de link naar de website van het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zie Inspectierapporten